Domján JózsefEzt az egységet Domján József Amerikában élt magyar származású grafikusművész ajándékozta Sárospataknak. Tartalmazza egyrészt Domján József életművét, amelyet elsősorban fametszetek reprezentálnak; másrészt grafikai gyűjteményt a 20. századi magyar alkotók munkáiból válogatva.


Domján József a fametszés világhírű mestere

Festő és grafikus művész, fő területe a színes fametszet. Gyári munkásként indult, majd kibontakozott művészi tehetsége és néhány év útkeresés után elvégezte a Képzőművészeti Főiskolát. Bejárta Európát és eljutott Kínába is, ahol a fametszés ősi technikáját tanulmányozta és elnyerte e művészi mesterség legnagyobb kitüntetését. Az ötvenes évek elején kitűnt különleges színeivel, egyéni látásmódjával és néhány év alatt komoly hazai elismerésekben részesült. (Munkácsy díj 1955. Kossuth díj 1956.) Az 56-os forradalom Svájcban érte. Nem tért haza, hanem kivándorolt Amerikába és New York közelében telepedett le. A művész az Újvilágban is megőrizte magyar hagyományból táplálkozó szemléletét és sajátos stílusa széles körben ismertté tette. Művei a világ számos fontos gyűjteményében megtalálhatók, így a New York-i Metropolitan Múzeumban, a londoni Victoria és Albert Múzeumban és a Magyar Nemzeti Galériában is. A művész életművének jelentősebb alkotásaiból 1979-ben Sárospatakon állandó gyűjteményes kiállítás létesült.Életrajz

Domján József
(Budapest 1907 – New York 1992.)

Kossuth-díjas festő és grafikus művész, fő területe a színes fametszet. Gyári munkásként indult, majd kibontakozott művészi tehetsége és néhány év útkeresés után elvégezte a Képzőművészeti Főiskolát. Bejárta Európát és eljutott Kínába is, ahol a fametszés ősi technikáját tanulmányozta és elnyerte e művészi mesterség legnagyobb kitüntetését. Az ötvenes évek elején kitűnt különleges színeivel, egyéni látásmódjával és néhány év alatt komoly hazai elismerésekben részesült. (Munkácsy díj 1955. Kossuth díj 1956.)

Az 56-os forradalom Svájcban érte. Nem tért haza, hanem kivándorolt Amerikába és New York közelében telepedett le. A művész az Újvilágban is megőrizte magyar hagyományból táplálkozó szemléletét és sajátos stílusa széles körben ismertté tette. Művei a világ számos fontos gyűjteményében megtalálhatók, így a New York-i Metropolitan Múzeumban, a londoni Victoria és Albert Múzeumban és a Magyar Nemzeti Galériában is. A művész életművének jelentősebb alkotásaiból 1979-ben Sárospatakon állandó gyűjteményes kiállítás létesült.

Domján képei annyira egyéniek és magyar gyökerűek, hogy stílusa nem téveszthető össze mással. Mindig foglalkoztatta a történelem, a természet, a népművészet, a balladák, az ősi hiedelem és mondavilág, – s ezeket olyan festőien és oly gazdag stílusban jeleníti meg, hogy időtől és tértől függetlenül folyamatosan jelenlévő esztétikai értéket hordoznak. Művészetének titka talán abban rejlik, hogy a világ különböző részein szerzett hatásokat folyamatosan magába szívja és saját személyiségén átszűrve egyéni módon adja elő.

A színes fametszet készítés legnagyobb mesterének tartják, hírnevét igazán ez a műfaj teremtette meg. A 20. század közepén ő újította meg az ősi technikát. Műveihez több színes dúcot használ, ettől válik igazán „domjánivá” az alkotás. A grafikai dúcok mesteri faragása, a nyomatok tisztasága, a motívumok sokat sejtető gazdasága adja Domján képeinek fő jellegzetességeit. Stílusára jellemző, hogy bár soha nem tagadja meg a figuralitást, mégis egyéni módon elvonatkoztat. Művei rendkívül dekoratívak, ízesek, ugyanakkor gazdag tartalmat hordoznak. Motívumaiban felfedezhetjük a természeti kincsek gazdagságát, a népi faragások világát és az ősi kultúrák üzenetét. Domján műveiben vizuálisan megvalósul a “Bartóki modell”: a természet és a hagyomány minden időben jelenlévő szintézise, amely örökérvényű értékeket hordoz.


Dr. Tarján Gábor tanár
Magyar Képzőművészeti Egyetem