A muzeumrol

A múzeumról


A Sárospataki Képtár 1968-ban jött létre Béres Ferenc énekmûvész kezdeményezésére. A kezdetben a Rákóczi Várban mûködõ intézményt a városi tanács tartotta fenn. A képtár gyûjteményei elsõsorban adományokból származtak. Béres Ferenc saját képzõmûvészeti gyûjteményének egy részét adományozta a városnak. Bíztatására azonban sok mûvész is adott kisebb-nagyobb kollekciókat a gyûjtemény gyarapítására.

A 70 es években két nagyobb kollekció került az intézmény tulajdonába. Domján József Amerikában élõ Kossuth-díjas fametszõ mûvész adományozta saját mûveibõl és képzõmûvészeti gyûjteményébõl álló anyagát a városnak, 1979-ben pedig Andrássy Kurta János szobrászmûvész adományozott egy életmû nagyságrendû anyagot. Mind két adomány épület kialakítással is járt. A Domján-gyûjteményt az egykori Szinyei Gerzson pataki tanár tulajdonában lévõ házba helyezték el annak felújítását követõen. Andrássy Kurta János munkásságát pedig a várnegyedben kialakított egykori katolikus iskola épületében, az új Képtár épületben (ma Szent Erzsébet út 14.) mutatták be a nagyközönségnek. Ekkor került át a Képtár székhelye a Rákóczi Várból ide. A Képtár 2013 óta újra Sárospatak Városának fenntartásában mûködik.

A Képtár gyûjteményei elsõsorban a 20. századi magyar mûvészet bizonyos korszakait reprezentálják. Gyûjteménye nagyrészt adományként, illetõleg vásárlás útján jött létre.

A képzõmûvészeti anyagok engedéllyel kutathatók. Kutatószolgálat...

Infornációk a Képtár nyári napközis táboráról (2021. augusztus 2-6.) ITT!

Jeletkezés a Képtár nyári napközis táborába ITT! 

A Sárospataki Képtár a vizuális és a virtuális kultúra fejlesztéséért – múzeumi és informatikai foglalkozások köznevelés eredményességéért ( EFOP 3.3.2-16-2016-00194) című projektünk összefoglalója itt megtekinthetõ.

„Képtár-kert fény és hangtechnikájának kialakítása„ – TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00431 című program összefoglalója itt tekinthető meg.

 
 

A sárospataki mûvelõdési intézmények felújítása miatt, Domján József életmû kiállítása elõreláthatólag 2020 közepéig nem látogatható. 2020 második felétõl új Domján életmû-kiállítást állítunk fel majd. Addig is köszönjük türelmüket.