Link to: Múzeumi programokLink to: Alkoss Te is!Link to: Bőröndmúzeum

Múzeumpedagógia

A Sárospataki Képtár 2012-től különböző képzőművészeti programokat szervez a város és a környező települések tanulói számára, szorosabbra fűzve a képzőművészethez való viszonyukat azért, hogy a művészi üzenet iránti érzékenység fejlesztésével, a tevékenykedtető képzőművészeti gyakorlat megérintő hatásával segítse őket. A múzeumi óra egy szorosabb iskolai tananyaghoz való kapcsolódást jelent. Elsősorban az élményszerű tanulásra épít mind az elméleti, mind a gyakorlati ismeretek tekintetében. Az egész képtári anyagtól akár egyetlen műalkotás megismeréséig terjedhet. A múzeumpedagógiára berendezett teremben lehetőség kínálkozik mind befogadói tevékenységre , mind alkotói tevékenységre. A helyszínen készült alkotások hazavihetők, hogy otthon, illetve az iskolában alkalmasak legyenek a gondolat, vagy kivitelezés megbeszélésére, illetve a megtanult ismeretek folytatására. Cél a különböző típusú iskoláskorú tanulóknak a képtárba való szoktatása, igény kialakítása a képzőművészettel való ismerkedésre, a tanulók a múzeumok nyújtotta kulturális ismeretek és élmények hatására múzeumlátogatóvá váljanak.

(Molnár Irén: Múlt és jelen képzőművészeti alkotások Sárospatakon c. írásából)