A Sárospataki Képtár oktatási szerepének bővítése

(TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0004)

Sárospatak Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjának keretében 19 550 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a Képtár oktatási szerepének bővítésére. A projekt célja a művészi üzenet iránti érzékenység fejlesztése, a Képtár oktatási-képzési szerepének erősítése, hiszen számottevő az az iskolás réteg, akik még sohasem jártak a Képtár falain belül. A projekttel számukra tárult ki az intézmény múzeumpedagógiai programokkal, segítve a diákok kulturális fejlődését.

A Sárospataki Képtár 1968-ban jött létre és idegenforgalmi szempontból is jelentős szerepet tölt be. Fontos kiemelni, hogy kb. 50 km-es körzetben nem található másik olyan művészeti múzeum, amely hasonlóan magas színvonalú képzőművészeti alkotásokkal rendelkezik. A képtár gyűjteményei elsősorban a 20. századi magyar művészet egyes korszakait reprezentálják. A gyűjtemény nagyrészt adományokból, illetve vásárlás útján épül fel.

A projekttel összhangban az intézmény főbb céljai közé tartozik az ott található művészeti javak élményszerű tolmácsolása, a művészeti alkotások sokoldalú, a megszokottól eltérő, játékos szórakoztató, oldott hangulatú megközelítése, a térség iskoláskorú tanulóinak igényfelkeltése a képzőművészet iránt. A Képtár hosszú távú célja, hogy a tanulók a kulturális ismeretek és élmények hatására múzeumlátogatóvá váljanak.

A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósultak meg együttműködve a sárospataki és a térségi iskolákkal: múzeumi óra sorozatok, tematikus foglalkozások, módszertani felkészítő előadás, múzeumi napok szervezése, eszközbeszerzés. Továbbá megvalósultak múzeumpedagógiai foglalkozások, tárlatvezetések, ismeretterjesztő előadások a gyűjtemények élményszerű megismertetésére. Illetve a Képtár gyűjteményének korszerű IKT infrastruktúrával felszerelt bemutatása, a tudásanyag őrzése és az értékekhez való hozzáférés lehetőségének megteremtése.

A projekt által érintett iskolák bevonásával olyan oktatási formák, képzési lehetőségek valósultak meg, melyek a Képtár gyűjteményére alapoztak, és a művészi üzenet iránti érzékenység fejlesztése hozzájárul a felnövekvő generáció értéktudatosságának, értékrendjének felépítéséhez, megtartásához.

Tanárok:

Résztvevő iskolák:

Ádám Márk rajztanár
Balogh Istvánné főiskolai docens, művész-tanár (Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kar)
Berencsy Istvánné rajztanár (Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola)
Czidor Ágnes festőművész
feLugossy László Munkácsy-díjas festőművész
Jaskó Beatrix tanító
Leitnerné Csete Andrea rajztanár (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola)
Stark István festőművész

Sárospatak, Református Gimnázium és Általános Iskola
Sárospatak, Árpád Vezér Gimnázium
Sárospatak, Farkas Ferenc Művészeti Iskola
Speciális Közoktatási és Módszertani Intézmény Sárospataki Tagintézménye
Sárospatak, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Sárospatak, Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola
Tolcsva, Általános Iskola
Olaszliszka, Hegyalja Általános Iskola
Kenézlő, Általános Iskola
Vajdácska, Általános Iskola
Vámosújfalu, Általános Iskola
Hercegkút, Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola